( 2015-10-15 02:22:22 )

Trong 9 tháng năm 2015, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, sản lượng điện sản xuất tăng 6,4% so với cùng kỳ 2014, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện quốc gia.

 

 

Trong 9 tháng, các tổ máy của EVNGENCO 2 đã vận hành an toàn, ổn định. Ảnh X.Tiến

Trong 9 tháng vừa qua, tình hình thủy văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên không được thuận lợi. Lưu lượng nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty đều thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm.

Tuy vậy, với tinh thần vượt khó, nỗ lực sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện, toàn Tổng công ty đã đảm bảo thực hiện kế hoạch được giao.

Sản lượng điện thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 của các nhà máy thủy điện và nhiệt điện thuộc EVNGENCO 2 là 12,323 tỷ kWh, đạt 78,81% sản lượng kế hoạch năm 2015, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Đối với các nhà máy nhiệt điện dầu, trong 9 tháng đầu năm, các tổ máy Cần Thơ – Ô Môn, Thủ Đức thường xuyên ngừng dự phòng, chỉ được huy động khi hệ thống khí ngừng sửa chữa hoặc bị sự cố hoặc sự cố lưới điện. Sản lượng điện lũy kế thực hiện được từ đầu năm đến nay là 43,687 triệu kWh.

Công tác sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc EVNGENCO 2 luôn gắn liền với mục tiêu tối ưu hóa chi phí. Hầu hết các đơn vị trong toàn Tổng công ty thực hiện đều đạt chỉ tiêu tỷ lệ điện tự dùng được giao. Đồng thời, toàn bộ các tổ máy trong Tổng công ty đều đạt chỉ tiêu hệ số khả dụng.

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn