Nhà máy 1Sesan4aSesan4aSesan4a
Vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Đắk Lắk: Còn cảnh báo đến bao giờ?
Vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Đắk Lắk: Còn cảnh báo đến bao giờ?Hơn 4.000 cây cao su nằm trong danh sách vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm gián đoạn cung cấp điện đặc biệt trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ quan liên quan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Cảnh báo vẫn chỉ là… cảnh báo!

Đối tác