( 2017-03-07 07:48:36 )

 

    Ngày 24/02/2017 tại Khánh Linh Hotel – TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Nguyễn Sinh – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa

Ông: Phạm Văn Minh – TV HĐQT

Ông: Thái Như Hiệp – TV HĐQT

Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Sinh – Chủ tọa (giữa), Ông Phạm Văn Minh – TV HĐQT (phải),

Ông Thái Như Hiệp – TV HĐQT (trái)

Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT.

    Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016.

3. Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

    Với sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Các cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung Đại hội.

    Ông Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ báo cáo tổng kết của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

    Với mục tiêu và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tập thể ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV đã xuất sắc hoàn thành và thành tích đó đã được thể hiện thông qua lợi nhuận công ty đã đạt được. Đáng chú ý nhất chính là sự kiện Công ty CP Thủy điện Sê San 4A đã chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

    Là thành viên thứ 384 niêm yết trên sàn HOSE đã mở ra cho Công ty CP Thủy điện Sê San 4A nhiều tiềm năng mới không chỉ phát triển trong nước mà còn vươn ra cạnh tranh, hợp tác và phát triển cùng các đơn vị lớn mạnh khác trên thế giới.

    Đại hội đã diễn ra rất sôi nổi và thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Sinh – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đã phát biểu tổng kết Đại hội. Chúc các cổ đông sức khỏe và cùng chung tay góp sức để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty CPTĐ Sê San 4A chụp ảnh lưu niệm cùng các cổ đông tham dự Đại hội.

 

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn