( 2016-06-09 17:09:08 )

     Ngày 09/04/2015 tại Tre Xanh Plaza – Pleiku – Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Phạm Văn Minh – TV HĐQT/Chủ tọa

Ông: Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ

Bà: Ngô Thị Thu Hoa – TV HĐQT

Đoàn Chủ tịch: Ông Phạm Văn Minh – Chủ tọa (giữa), Ông Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ (phải)

Bà Ngô Thị Thu Hoa – TV HĐQT (trái)

Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:

     1. Báo cáo tổng kết của HĐQT, Báo cáo tổng kết của Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

        Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

     2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2014.

     3. Thay thế Thành viên HĐQT.

     4. Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

     5. Lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh năm 2015.

     6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

     Với sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

     Các chỉ tiêu được hoàn thành hàng năm hiện nay không chỉ là thành công mà là một bước đà để công ty phát triển lên tầm cao mới. Việc làm chủ công nghệ, thiết bị và đào tạo nhân lực đã giúp công ty luôn giữ vững được vị trí hàng đầu trong nghành.

     Năm 2015 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán nhằm mở rộng và nâng cao uy tín của công ty ở khu vực trong và ngoài nước.

     Bằng kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua Ông Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, vững mạnh của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A.

     Sau gần 4 giờ làm việc sôi nổi Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Minh – TV HĐQT/Chủ tọa đã phát biểu tổng kết Đại hội. Chúc các cổ đông sức khỏe và Công ty trong năm 2015 đạt được nhiều thành công và thắng lợi mới.

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn