( 2015-10-15 01:31:07 )

Nhà máy Thủy điện Sê San 4A, tỉnh Gia Lai, được xây dựng tại xã IAO, huyện IAGRAI – tỉnh Gia Lai
Công suất lắp máy 63 MW, 3 tổ máy, với tổng mức đầu tư 1.559 tỷ đồng. Sau khi tổ máy số 3 đi vào vận hành sẽ cung cấp khoảng 331 triệu KWh điện cho lưới điện quốc gia.
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp là đại diện liên danh MIE - LILAMA 45.3 - BACH KHOA JSC cung cấp thiết bị cơ khí thủy công.
- Khởi công: 11/2008
- Tổ máy số 1 đã được hòa lưới điện quốc gia ngày 15/07/2011.
- Tổ máy số 2 đã được hòa lưới quốc gia ngày 04/09/2011.
- Tổ máy số 3 đã được hòa lưới quốc gia ngày 03/11/2011.

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn