( 2015-10-15 01:33:43 )
+   Đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành nhà máy thủy điện
+   Xây dựng đường dây và trạm biến thế
+   Sản xuất và truyền tải điện
+   Phân phối kinh doanh điện năng
+   Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, thử nghiệm nhà máy thủy điện, lưới điện
+   Xây dựng công trình công nghiệp
+   Mua bán và sản xuất vật liệu Xây dựng
+   Dịch vụ lữu hành nội địa
Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn