( 2016-08-06 10:19:01 )

Bản tin Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia - A0 (Click tại đây): http://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/1/Tin-tuc-su-kien/default.aspx

Theo: Sesan4A
Tin cũ hơn