Mẫu Giấy Xác nhận - ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021
Hiện đang có 195 văn bản