SÊ SAN 4A CHÍNH THỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU VÀ GIAO DỊCH TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOSE
28-04-2015Ngày 27/5/2016 Công ty CP Thủy điện Sê San 4A đã chính thức niêm yết cổ phiếu và giao dịch phiên đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
19-03-2015BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK Nhà nước
19-03-2015Công bố thông tin trên cổng điện tử UBCK Nhà nước
BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CÔNG TY CPTĐ SÊ SAN 4A
19-03-2015BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CÔNG TY CPTĐ SÊ SAN 4A
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A HOÀN THÀNH HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA.
15-10-2015Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 03/11/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty CP Thủy điện Sê San 4A - ông Nguyễn Sinh đã bấm nút hòa lưới điện tổ máy số 3 (tổ máy cuối cùng) của Nhà máy Thủy điện Sê San 4A lên lưới điện Quốc Gia.…
TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA.
15-10-2015Nối tiếp thành công của Tổ máy số 1 vào đúng 15h10' ngày 4/9/2011 TMS2 NMTĐ Sê San 4A đã chính thức phát điện hòa lưới Quốc gia.
TỔ MÁY SỐ 1 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A HÒA LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA.
15-10-2015Vào đúng 10 giờ 15 phút sáng 15/7/2011, tổ máy số 1 của nhà máy thủy điện Sê San 4A đã chính thức phát điện hòa lưới quốc gia.
BIC bảo hiểm cho nhà máy Thủy điện Sê San 4A
15-10-2015840 tỷ đồng tổng giá trị bảo hiểm đã được cam kết chi trả cho Nhà máy thủy điện SeSan 4A. Thỏa thuận này đạt được tại Lễ ký kết hợp đồng bảo hiểm nhà máy thủy điện SeSan 4A....
Khai giảng Khóa đào tạo học viên vận hành Thủy điện Sê San 4A
15-10-2015Thực hiện Hợp đồng số 14/HĐĐT ngày 16/9/2009 giữa Công ty thủy điện Ialy và Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A. Sáng ngày 16/11/2009 tại Trung tâm đào tạo Sê San, Công ty Thủy điện Ialy đã tổ chức khai giảng: Khóa đào tạo nhân lực vận hành Công ty c…
Sê San bảy làn nước chảy
15-10-2015Khởi nguồn từ Tây Nguyên hùng vĩ, Sê San là một trong số ít con sông ở Việt Nam có tiềm năng thủy điện phong phú. Có ít nhất bảy công trình thủy điện lớn được xây dựng trên con sông này, mỗi năm cấp hàng chục tỷ Kwh điện....…