Định hướng phát triển
15-10-2015Định hướng phát triển
Sơ đồ tổ chức bộ máy
15-10-2015Sơ đồ tổ chức bộ máy
Điều lệ công ty CPTĐ Sê San 4A
15-10-2015Điều lệ công ty CPTĐ Sê San 4A
Chức năng nhiệm vụ
15-10-2015Chức năng nhiệm vụ
Thông số kỹ thuật
15-10-2015Sông Sê San là một trong các nhánh lớn của lưu vực hạ du sông Mê Kông. Sông Sê San có trữ năng thuỷ điện lớn thứ ba sau sông Đà và sông Đồng Nai. Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Sê San nằm trên hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum…
Công ty cổ phần thuỷ điện Sê San 4A
15-10-2015Nhà máy Thủy điện Sê San 4A, tỉnh Gia Lai, được xây dựng tại xã IAO, huyện IAGRAI – tỉnh Gia Lai
XD đường dây, trạm biến thế
15-10-2015XD đường dây, trạm biến thế
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì
15-10-2015Dịch vụ sửa chữa, bảo trì
Xây dựng công trình CN
15-10-2015Xây dựng công trình CN
Mua bán và sx vật liệu XD
15-10-2015Mua bán và sx vật liệu XD