( 2015-03-19 18:40:56 )

Ngày 24/06/2014 tại Tre Xanh Plaza – Pleiku - Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Phạm Văn Minh – TV HĐQT/Chủ tọa

Ông: Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ

Bà   : Ngô Thị Thu Hoa – TV HĐQT

 

Đoàn Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Minh – TV HĐQT/Chủ tọa (giữa), Ông Nguyễn Bình – TV HĐQT/TGĐ (phải),

Bà Ngô Thị Thu Hoa – TV HĐQT (trái)

 

Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung: 
     
    1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị và báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
        Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH AAC kiểm toán.
        Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
    2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức.
    3. Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
    4. Thông qua nội dung đăng ký thuê đơn vị tư vấn thực hiện tư vấn niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
    5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 
Với sự tin tưởng tuyệt đối mà các cổ đông dành cho tập thể HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung và toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100%.
 
 
Tỷ lệ biểu quyết này đã thay lời cảm ơn của tất cả các cổ đông gửi đến Ban điều hành và tập thể người lao động của Công ty đã nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2013 một năm đầy khó khăn cả về kinh tế và thời tiết.
Trong năm 2013 Công ty không những hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn có những bước tiến lớn như đào tạo nguồn nhân lực cho các Thủy điện khác trong nước. Đây cũng chính là tiền đề để Công ty không ngừng lớn mạnh, đóng góp cho sự phát triển của cả nước.
 
 
Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Minh – TV HĐQT/Chủ tọa đã phát biểu tổng kết Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ cùng tập thể người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A không những giữ vững và phát huy lợi thế hiện có mà còn tiến xa hơn nữa trong tương lai để đưa Công ty lên một tầm cao mới đáp lại sự tín nhiệm tin tưởng tuyệt đối của các cổ đông.
 

Video toàn cảnh ĐHĐCĐ 2014

Theo: Sesan4A
Tin mới hơn
Tin cũ hơn